Nieuws

Woensdag 25 november a.s. organiseert VC Sneek haar algemene ledenvergadering (ALV).
Kun en wil je aanwezig zijn bij deze ALV? Geef je dan op via secretaris@vcsneek.nl. Na opgave zullen we rond 22 november a.s. de zoomlink toesturen.

Hier vast de agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen voorgaande ALV (30 oktober 2019)
 4. Jaarverslag en -rekening seizoen 2019/2020
 5. Verslag Kascommissie
 6. Begroting seizoen 2020/2021
 7. Vooruitblik komend seizoen
 8. Vaststellen contributie 2020/2021
 9. Samenstelling bestuur en rooster van aftreden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Graag tot 25 november a.s. of anders hopelijk snel tot in de sporthal!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur VC Sneek

Delen

Laatste nieuws

Lees meer

Menu