Breedtesport is de basis voor topsport!

De technische commissie (TC) adviseert het bestuur over het beleid op sporttechnisch gebied. De TC vertegenwoordigd zowel de breedtesport als de topsport en heeft zich in vier onderdelen gesplitst: jongens/heren, dames, meisjes en CMV. Met behulp van het technisch beleidsplan werkt de TC aan een positief klimaat waarin spelers en tainers zich thuisvoelen en over een langere periode zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Belangrijke taken van de TC zijn teamindelingen, trainers werven en toedelen en trainingslocaties organiseren. Om de taken zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk deze te verdelen over verschillende mensen.

Contact en samenstelling:

TC heren/jongens – tc.heren@vcsneek.nl: Gerard Zijlstra, Roelof Hekstra, René Sybrandy en Jurjen de Jong.

TC dames – tc.dames@vcsneek.nl: Erik Drenth, Annewies Smit, Antje Cnossen, Carolien Zijlstra – Dikhoff, Irma Scholten – de Haas, Lieke Szován, Maaike van der Goot, en Susanne van Amersfoort

TC meisjes – tc.meisjes@vcsneek.nl: Victorien Pfaff, Erik Drenth, Caroline Yntema, Simone Siemonsma, Liset Dikkerboom,  Bianca Coehoorn, Durk Venema en HJ de Haan.

TC cmv – cmv@vcsneek.nl: Jeannette Jorna, Marije Bil en Trijnie Sybrandy.

VC Sneek als aanspreekpunt in en voor de regio

Als volleybalclub in onze regio met een roemrucht verleden en een veelbelovende toekomst geloven wij dat de Friese volleybal-wereld vele jonge talenten en potentiële toppers bezit. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om dit talent vroegtijdig te herkennen en bij te dragen in de ontwikkeling van talent. Dit doen wij door de clubs in de regio hierbij te helpen. Door het zijn van aanspreekpunt in en voor de regio en het delen van kennis gaat VC Sneek de regionale verenigingen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun spelers en trainers en het najagen van hun ambities. Door regionale talenten (langer) voor Friesland te behouden, wil VC Sneek bovendien bewerkstelligen dat het topvolleybal een Fries karakter krijgt en behoudt.

De uitgangspunten van deze verbinding

  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid om kwaliteit jeugdvolleybal in onze gezamenlijke regio te verhogen.
  • Belang voor individuele speler voorop.
  • Individuele speler, trainers, bestuursleden, coördinatoren of ouder/verzorgers weten met wie ze contact kunnen opnemen voor meer informatie over verbinding regio en VC Sneek.
  • Kennisdeling op gang brengen zowel op inhoud als proces.
  • Opzetten van een scouting netwerk.

De gezamenlijke belangen bij de verbinding

  • Niveau van de clubs in de regio Friesland omhoog brengen.
  • Behoud volleyballende leden in de regio Friesland.
  • Aansluiting bij de top en de beste kansen voor meest talentvolle spelers.
  • Verbinding met elkaar (clubs in de regio) versterken.

We gaan de samenwerking vormgeven door een aanspreekpunt te zijn voor de regio, talent vroegtijdig te herkennen door scouting en bijdragen in de ontwikkeling van dit talent door kennis te delen. Wij geloven in het beïnvloeden van de beïnvloeders en gaan contact leggen met bestuur, coördinatoren, trainers en scouts van clubs in de regio.

Heeft u vragen over verbinding in de regio of wilt u de contacten tussen VC Sneek en uw club aanhalen, dan kunt u per mail contact opnemen met Maaike van der Goot-Andela, via maaike@vcsneek.nl.

Delen

Snel naar

Menu