Breedtesport is de basis voor topsport!

De technische commissie (TC) adviseert het bestuur over het beleid op sporttechnisch gebied. De TC vertegenwoordigd zowel de breedtesport als de topsport en heeft zich in vier onderdelen gesplitst: jongens/heren, dames, meisjes en CMV. Met behulp van het technisch beleidsplan werkt de TC aan een positief klimaat waarin spelers en tainers zich thuisvoelen en over een langere periode zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Belangrijke taken van de TC zijn teamindelingen, trainers werven en toedelen en trainingslocaties organiseren. Om de taken zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk deze te verdelen over verschillende mensen.

Contact en samenstelling:

TC heren/jongens – tc.heren@vcsneek.nl: Gerard Zijlstra, Roelof Hekstra, René Sybrandy en Jurjen de Jong.

TC dames – tc.dames@vcsneek.nl: Erik Drenth, Annewies Smit, Antje Cnossen, Carolien Zijlstra – Dikhoff, Irma Scholten – de Haas, Lieke Szován, Maaike van der Goot, en Susanne van Amersfoort

TC meisjes – tc.meisjes@vcsneek.nl: Victorien Pfaff, Erik Drenth, Caroline Yntema, Simone Siemonsma, Liset Dikkerboom,  Bianca Coehoorn, Durk Venema en HJ de Haan.

TC cmv – cmv@vcsneek.nl: Jeannette Jorna, Marije Bil en Trijnie Sybrandy.

Delen

Snel naar

Menu