Bestuur en organisatie

WIJ VC Sneek

Ben je op zoek naar

Het Bestuur
Algemeen (voorzitter)
Han Mulder, bestuur@vcsneek.nl

Ontwikkeling en projecten (secretaris)
Erwin Kenter, secretaris@vcsneek.nl

Financiën (penningmeester)
Erwin Zomervrucht, penningmeester@vcsneek.nl

Topsport en Activiteiten
Koos Nederhoed, bestuur@vcsneek.nl

Technisch beleid
Erwin Hendriks, bestuur@vcsneek.nl

Ondersteunende teams

Team competities, wedstrijden en toernooien
Het team dat alle wedstrijden, competities en toernooien binnen VC Sneek organiseert. En ook verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de sportkleding en andere materialen.

Aanspreekpunt: Tjitske Wind, Klaas de Groot
Mail: wedstrijdcommissie@vcsneek.nl

Team sponsoring
Het team dat zorg draagt voor de uitvoering van ons sponsorbeleid of zou je zelf graag sponsor of vriend willen worden van onze vereniging.

Aanspreekpunt: Bert Baanstra, Han Mulder
Mail: sponsoring@vcsneek.nl

Technische commissies en topsportmanagers
Het team dat het bestuur adviseert over het beleid op sporttechnisch gebied voor zowel de breedtesport als de topsport.

Mailadressen:
Dames 1: topsportmanagerdames@vcsneek.nl
Heren 1: topsportmanagerheren@vcsneek.nl
TC senioren: tcsenioren@vcsneek.nl
TC junioren: tcjunioren@vcsneek.nl

Aanspreekpunt: Erwin Hendriks

Team communicatie, PR
Het team dat verantwoordelijk en aanspreekpunt is voor de communicatie en PR binnen en buiten de club,

Aanspreekpunt: Marjolein Kingma, Ingrid Bouwhuis
Mail: info@vcsneek.nl

Team vrijwilligers
Het team dat de inzet van alle vrijwilligers binnen VC Sneek regelt en/of wil je zelf graag vrijwilliger worden of een bijdrage leveren,

Aanspreekpunt: Wiepie Hekstra
Mail: info@vcsneek.nl

Delen