Normen en waarden

De gouden regels van VC Sneek

Sporten doe je voor je plezier. VC Sneek wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de volleybalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis en veilig kan voelen, ongeacht zijn of haar sportieve capaciteiten. Een veilig sportklimaat binnen VC Sneek begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Hiervoor heeft onze vereniging een aantal afspraken op papier gezet, ervan uitgaande dat iedere betrokkene zich daar aan wil verbinden:

 • Ik heb respect voor de tegenstander en voor de ander
 • Ik beledig en pest niemand
 • Ik verneder niemand in woord, gebaar of door gebruik van smartphone
 • Ik accepteer het gezag van de scheidsrechter
 • Ik accepteer de leiding van mijn team
 • Ik ben zuinig op de spullen van de vereniging
 • Ik houd de kleedkamers en andere ruimten netjes
 • Ik ben op tijd voor de trainingen en de wedstrijden
 • Ik gedraag me bij uitwedstrijden als een gast
 • Ik ben open en eerlijk
 • Ik praat mét de ander(en) en niet over een ander; ook niet via social media

Ieder team is vrij om hierop aanvullende teamafspraken te maken, die de sportiviteit en het respect verhogen.

Met elkaar moeten we het bovenstaande laten zien! VC Sneek vindt dit belangrijk en kan daarom ongewenst gedrag niet tolereren. Ga in gesprek met elkaar of betrokkenen wanneer er ongewenste zaken spelen. Verder heeft iedereen meldingsplicht bij zaken die tegen de gedragscode ingaan. Dit kan via dit document {het MS Word DocumentMeldingsformulier Sportiviteit, Respect en Integriteit.doc}

Wanneer er schriftelijk melding is gedaan onderzoekt het bestuur samen met de vertrouwenspersoon het voorval en bespreekt dit met alle betrokkenen. Hierna zijn sancties niet uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan waarschuwingen of tijdelijke schorsing. Dit is per voorval ter beoordeling en verantwoordelijkheid van het bestuur.

VC Sneek heeft een eigen vertrouwenspersoon. Dit is Jellina de Witte. Jellina is te bereiken via mail en via 0622218058.

Eventueel kan ook advies ingewonnen worden bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de Nevobo, dit is Juliette Richter (juliette.richter@nevobo.nl, 0623616883).

Delen

Snel naar