Wij VC Sneek

De missie geeft de richting van de koers aan. De visie geeft een beeld van de ambities van de organisaties, die uiteindelijk vertaald worden in een aantal strategische keuzes.

VC Sneek faciliteert volleybal voor zo’n 300 leden:
CMV (kinderen tot 12 jaar) | Jeugd (tot 18 jaar) | Senioren | Recreanten
VC Sneek-teams komen uit in praktisch alle klassen en divisies van het Nederlandse volleybal, met name bij de dames.

Missie
Het fundament van onze vereniging moet zo sterk en breed zijn dat de vereniging de topteams kan dragen. Dat wil zeggen dat de spelers van de topteams in principe in de vereniging zijn opgeleid en zijn geselecteerd uit een brede basis.
Daarnaast biedt de vereniging plaats aan spelers die de top niet (willen) halen en aan spelers die gewoon op hun eigen niveau lekker willen volleyballen.
VC Sneek is een vereniging die topsport combineert met gezelligheid en een warm verenigingsgevoel.

Visie
“Breedtesport is de basis voor topsport”
De Friese volleybal-wereld bezit vele jonge talenten en potentiële toppers. Regionale talenten die het volleybal meer uitstraling kunnen geven. Voor topvolleybal is echter meer nodig dan talent. Topprestaties leveren is geen toevalligheid. Het is een zaak van planning, discipline, professionele begeleiding en vooral: vroegtijdige herkenning en ontwikkeling van talent. Talent kan wel zijn aangeboren …. het moet echter nog wel worden aangeboord en ontplooid.

In de huidige volleybal-structuur is duidelijk behoefte aan een bundeling van krachten op het gebied van talentontwikkeling. Het herkennen en opleiden van regionaal talent is immers bepalend voor de kwaliteit en uitstraling van de sport. Een gedegen jeugdopleiding met een structureel karakter is essentieel voor de continuïteit van het (top)volleybal in Noord Nederland en is voor alle verenigingen van cruciaal belang.

Middels de opzet van VC Sneek kan een breed gedragen, meer stabiele basis worden gelegd onder de opleiding van jonge volleyballers, zodat talenten in Friesland meer uit hun sportcarrière kunnen halen. Door regionale talenten (langer) voor Friesland te behouden, wil VC Sneek bovendien bewerkstelligen dat het topvolleybal een Fries karakter krijgt en behoudt.

Delen

Snel naar