Vertrouwenspersoon

De afgelopen jaren is er, onder andere in de media, veel aandacht besteed aan seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Ook in de sport komen dergelijke situaties voor. Bij veel sportactiviteiten is er sprake van lichamelijk contact. Daarin zijn grenzen heel belangrijk en ook de ruimte voelen om deze grenzen aan te geven. Je kunt ook denken aan pesten, discriminatie, overmatig drankgebruik, geweldpleging en matchfixing. VC Sneek heeft hierop geïnvesteerd, omdat zij vinden dat ieder incident binnen deze vereniging er een te veel is! Ze willen voorbereid zijn en adequaat handelen wanneer dit toch gebeurt en hebben maatregelen genomen om deze situaties te kunnen voorkomen.

VC Sneek heeft Jellina de Witte benoemd als Vertrouwenscontactpersoon van de club en er is een beleidsplan opgesteld, zodat ieder lid, iedere sporter, ouders van sporters, vrijwilligers en bezoekers op de hoogte wordt gebracht van de gedragsregels en de normen en waarden binnen de vereniging.

Heb je vragen over dit onderwerp, is jou iets overkomen, waar je graag over wilt praten of ben je getuige van grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, neem dan contact met mij op. Samen kunnen we dit in vertrouwelijkheid bespreken.

Jellina de Witte
CVP VC Sneek
Tel: 0622218058

Klik hier om het beleidsplan te bekijken.
Delen

Snel naar