De opbouw en regels van de contributie in seizoen 2023-2024
  Basisbedrag contributie Contributie + competitie Kosten per extra training
Senioren € 188,00 € 255,00 € 112,00
Jeugd € 125,50 € 174,75 € 112,00
CMV € 119,50 € 163,50 €   53,25

Download VC Sneek lidmaatschap- en contributiebeleid 2023-2024

De contributie is met ingang van het seizoen 2021/2022 afhankelijk van het team waarin een speler is ingedeeld en daarmee niet langer op basis van de leeftijd van desbetreffende speler. Voor leden spelend in een Heren of Dames team geldt het senioren tarief. Voor A-,B- en C- spelers geldt het jeugdtarief. Voor de jongste spelers ingedeeld in het Cool Movies Volleybal geldt het CMV tarief.

 • De bedragen voor de ‘kosten extra training’ gelden voor speelsters/spelers die tot het team behoren of met het team de extra trainingen meedoen.
 • De TC beslist als een speelster/speler die tot een team behoort waar extra trainingen worden gegeven, hieraan niet meedoet, hier ook geen vergoeding voor hoeft te betalen.
 • De TC beslist als er een speelster/speler van een ander team mee doet aan extra trainingen van een ander team, hier ook een vergoeding voor moet betalen.

Gezinskorting
Dit is van toepassing wanneer meerdere kinderen uit één gezin op hetzelfde adres wonen. De korting is van toepassing op de gehele contributie, waarbij voor het jongste kind de hoogste korting geldt.

 • eerste kind 0%
 • tweede kind 10%
 • derde en elk volgend kind 20%

Contributie inning

Naar aanleiding van veel vragen over de contributie inning via automatische incasso het volgende. Bij VC Sneek kun je de contributies op vier manieren voldoen.

 1. De gehele contributie in 1x met een automatische incasso. Meestal in september van het seizoen.
 2. De contributie in 2x met een automatische incasso. De eerste keer in september en de tweede termijn in oktober.
 3. De contributie in 4x met een automatische incasso. De eerste keer in september, de volgende termijnen elke maand daarop volgend.
 4. De totale contributie in 1 x zelf te betalen aan het begin van het seizoen in september.

De omschrijving op de contributienota’s kwartaal en halfjaar contributies is verwarrend, maar dit komt van het boekhoudprogramma waarmee VC Sneek werkt.

Afwezigheid
Het bestuur is bevoegd in bijzondere situaties af te wijken van de vastgestelde contributie. Wanneer een lid langer dan drie maanden door een blessure, buitenlandse stage of langdurige ziekte verhinderd is om aan trainingen en wedstrijden deel te nemen kan een lid gedeeltelijke restitutie van de contributie vragen voor het onderdeel verenigingscontributie en extra trainingen. Het onderdeel competitie kan niet worden gerestitueerd. Het bestuur beslist of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Blessureregeling
Als een lid vanwege een blessure, ziekte, buitenlandse stage of zwangerschap gedurende een periode langer dan drie maanden geen gebruik meer kan maken van de faciliteiten van VC Sneek, dan kan hij/zij dit aan de TC leden schriftelijk melden. Aan het eind van het contributiejaar worden de goedgekeurde aanvragen bij het bestuur ingediend.

De blessureregeling is uitdrukkelijk niet van toepassing bij opzegging van het lidmaatschap.

Nieuwe aanmeldingen
Aanmelden bij de vereniging na 30 september geeft de volgende kortingen:

 • Aanmelden voor 1 oktober 100 % contributie
 • Aanmelden in oktober 90 % contributie
 • Aanmelden in november 80 % contributie
 • Aanmelden in december 70 % contributie
 • Aanmelden na 1 januari 60 % contributie

Contributie is het bedrag dat het team betaald in het lopende seizoen

Opzeggen
Volgens de statuten moet je je lidmaatschap schriftelijk opzeggen voor 1 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen. Wanneer je het lidmaatschap na deze datum opzegt, ben je de helft van de contributie van het afgelopen seizoen -verhoogd met € 20- verschuldigd.

Als je het lidmaatschap opzegt na 30 september, ben je de volledige contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd -alsof je lidmaatschap gewoon doorloopt. Andere regels in geval van blessures of afwezigheid vind je in het overzicht lidmaatschap en contributiebeleid.

Opzeggen kan op deze pagina.

Delen