Opzeggen

Volgens de statuten dien je je lidmaatschap schriftelijk op te zeggen voor 1 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen. Wanneer je het lidmaatschap na deze datum opzegt, ben je de helft van de contributie van het afgelopen seizoen, verhoogd met € 20,- verschuldigd.

Als je het lidmaatschap opzegt na 30 september ben je de volledige contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd – alsof je lidmaatschap gewoon doorloopt.

Opzegging lidmaatschap

    Dit formulier is beschermd met reCAPTCHA Privacy Policy en voorwaarden

    Delen

    Snel naar