Agenda Algemene Ledenvergadering V.C. Sneek

Nieuws

Geachte leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

Hierbij de agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van V.C. Sneek op woensdag 13 april a.s.

  1. Agenda ALV (woensdag 13 april)
  2. Opening
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Notulen voorgaande ALV (17 november 2021)
  5. Vooruitblik seizoen 2022/2023
  6. Vaststelling contributie 2022/2023
  7. Samenstelling bestuur en rooster van aftreden
  8. Benoeming lid Kascommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Ben je erbij? Laat het ons dan even weten via secretaris@vcsneek.nl.

Graag tot woensdag in de VIProom Sneker Sporthal of anders hopelijk snel tot in de sporthal!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur VC Sneek

Delen

Laatste nieuws

Lees meer