Agenda Algemene Ledenvergadering V.C. Sneek

Nieuws

Geachte leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

Hierbij de agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van V.C. Sneek op woensdag 17 november a.s.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen voorgaande ALV (19 mei 2021)
 4. Jaarverslag en -rekening seizoen 2020/2021
 5. Verslag Kascommissie
 6. Benoemen nieuwe Kascommissie
 7. Begroting seizoen 2021/2022
 8. Afscheid bestuursleden
 9. Samenstelling nieuw bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Ben je erbij? Laat het ons dan even weten via secretaris@vcsneek.nl. Mocht blijken dat we de ALV, vanwege aangescherpte corona maatregelen, moeten aanpassen naar een Zoom-meeting, dan kunnen we je informeren en voorzien van een Zoom-link.

Graag tot woensdag in het Schuttersveld of anders hopelijk snel tot in de sporthal!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur VC Sneek

Delen

Laatste nieuws

Lees meer