Agenda – ALV 19 Mei 2021

Nieuws

De agenda van de ALV van 19 mei 2021.

We starten om 19.30 uur.

1.   Opening
2.   Ingekomen stukken en mededelingen
3.   Notulen voorgaande ALV (25 november 2020) zie Notulen
4.   Terugblik seizoen 2020/2021
5.   Restitutie contributie 2020/2021 a.g.v. corona
6.   Vaststelling contributie 2021/2022
7.   Samenstelling bestuur en rooster van aftreden
8.   Benoeming lid Kascommissie
9.   Vooruitblik seizoen 2021/2022
10. Teamindeling 2021/2022
11. Rondvraag
12. Sluiting

Delen

Laatste nieuws

Lees meer