Besluit contributie ALV

Nieuws

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2021 is over contributie formeel de volgende besluiten unaniem bekrachtigd door de leden:

Voor seizoen 2021-2022 wordt er geen contributieverhoging doorgevoerd.

Voor het huidige seizoen 20-21: als gevolg van Covid-19 is besloten tot (gedeeltelijke) restitutie van de contributie. Conform eerder besluit zal 50% van de contributie 2020-2021 terug worden gestort aan de leden die zich vóór 31 mei 2021 schriftelijk hebben aangemeld bij penningmeester@vcsneek.nl

Delen

Snel naar

Delen

Laatste nieuws

Lees meer