Eventuele restitutie van de contributie seizoen 2020/2021 vanwege Corona

Nieuws

Tijdens de ALV d.d. 25 november 2020 is ingestemd met het voorstel vanuit  het bestuur om aan het einde van het seizoen 2020/2021 te beoordelen of er restitutie van de contributie aan de leden van VC Sneek kan plaatsvinden.

Dit is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren zoals onder andere de mate waarin de afdracht aan Nevobo dient plaats te vinden, de mate waarin zaalhuur dient te worden voldaan, de kostenstructuur van VC Sneek, etc. en natuurlijk de duur van de lockdown.

Inmiddels hebben we een schrijven van de Nevobo ontvangen waarin men aangeeft tot gedeeltelijke restitutie over te gaan aan het einde van het seizoen waarbij men de berekeningswijze hiervan heeft benoemd.

Leden die in aanmerkingen willen komen voor deze restitutie dienen schriftelijk een verzoek tot restitutie van de contributie in te dienen bij de penningmeester (penningmeester@vcsneek.nl ) voor uiterlijk 31 mei 2021.

Delen

Laatste nieuws

Lees meer