Voorlopige teamindeling meisjes seizoen 2023-2024

Nieuws

Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,

De voorlopige teamindeling van de meisjes teams bij VC Sneek is bekend! Als Meisjes TC van VC Sneek hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan de voorlopige teamindeling voor het nieuwe seizoen. We zien weer een stijgende lijn in het aantal leden sinds de coronapandemie en dit is uiteraard heel mooi nieuws voor een breedtesportvereniging als VC Sneek en voor het volleybal in zijn geheel in Nederland.

Enkele opmerkingen vooraf bij deze voorlopige indeling:
– De TC heeft op basis van input en gesprekken met o.a. trainers en coaches deze indeling gemaakt, rekening houdend met de opleiding/topsportlijn en de breedtesportlijn van de vereniging, niveau, in te vullen posities en individuele wensen waar mogelijk. Vanuit dit beleidskader zijn we gaan werken en is deze indeling tot stand gekomen.
– Er kunnen nog afmeldingen of nieuwe aanmeldingen komen, waardoor de indeling op onderdelen aangepast kan worden. Met nadruk willen wij aangeven dat het om een voorlopige teamindeling gaat (houd hier dus rekening mee!!).
– De meeste teams zijn voldoende bezet qua speelsters maar het kan voorkomen dat er op een aantal posities toch nog wijzigingen danwel aanvullingen zullen plaatsvinden. Onze ervaring is dat dit de komende tijd / maanden meer duidelijk zal worden en dus (eventueel) nog kan wijzigen. Het kan daarom ook voorkomen dat wij een team – indien nodig – pas hierover kunnen informeren na de zomervakantie c.q. bij aanvang nieuwe seizoen (augustus 2023).
– We zijn blij dat we voor nagenoeg alle teams ook al trainers hebben gevonden. Uiteraard zijn extra trainers altijd welkom, dus mocht je interesse hebben of iemand kennen die training wil geven (dat kan ook als invaller!), geef het dan door via onderstaand e-mailadres.

Toelichting op vragen
Evenals voorgaande jaren organiseren we weer de mogelijkheid voor jullie om vragen te stellen over de indeling voor het komend seizoen. Deze afspraken vinden plaats op dinsdag 23 mei a.s. in de Schuttersveld sporthal, om 19.30 uur. Als je hiervan gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail met je verzoek voor een afspraak uiterlijk zondag 21 mei a.s. aan de tc.meisjes@vcsneek.nl. Vermeld in je e-mail svp je naam, team en telefoonnummer.

Uiteraard hopen we dat eenieder zich kan vinden in het team waarin zij is geplaatst en dat we in het
nieuwe seizoen weer samen onze fantastische sport kunnen beoefenen!

Teamindeling Meisjes voor seizoen 2023-2024

A1

Sofie Koops
Janna Koek
Filijn Bil
Vera vd Goot
Nova Cruys
Meike de Jong
Anouk Visser
Meike Tjeerdema
Tessa Westra

A2

Amy vd Werf
Lianne Wiersma
Mare Wind
Emma Schat
Marieke Jasper
Quinty Halbersma
Fenna Dijkstra
Mare Dijkstra
Kim de Graaf
Renske van Solkema

A3

Indi Slippens
Robin de Wolf
Zara Kuipers
Emma Gommers
Lotte Bokkinga
Merle de Maijer
Gerrie Oostra
Eva le Cluese
Yael Oppewal

B1

Nikkie Meijs
Merle Haak
Evie Zijlstra
Rose van Amersfoort
Sanne van Wieren
Sophie vd Berg
Ilse Tjepkema
Emma van Amersfoort
Lise Bergstra

B2

Sanne Marije Kuipers
Anne Marrit Kleefstra
Mette Franckena
Noelle vd Werf
Lieke Nijdam
Robin van Wieren
Fatima Zamani
Matina Zamani
Jennifer Stoelwinder

B3

Felien Boorsma
Sharon Voulon
Lieke Bijlsma
Sanne Hoomans
Famke Schram
Benthe vd Sluis
Julia Jonkman
Tess Land
Mara Postma
Anna Kroes

B4

Fien de Vries
Loes Klaaren
Ela Ulusoy
Marleen Sipma
Sanne Grondsma
Iris Gommers
Ilsa Alferink
Mara Boersma
Maureen Lieuwes

C1

Noor vd Wal
Suze Feenstra
Steffi Raymann
Sophie Graafsma
Liz Zeldenrust
Fenna IJdema
Aimy vd Meulen
Juliette Sophie Kruft
Isa Krikke
Hanna Althuisius

C2

Maud Hammink
Lyanne Wiersma
Eqbal Khairi
Mette Lesman
Minthe Bouwhuis
Anna Venema
Marrit vd Kooi
Silke Land
Fenna Bos

C3

Ellyn Blauw
Anne Mare Brattinga
Jet Silvius
Imre Zijlstra
Berber Dijkstra
Ece Maria Jansma
Hannah Leidelmeijer
Rixt Cnossen
Nicole Cuesta Reitsma

C4

Shirley Bergman
Reza Huitema
Leonie Plantinga
Soraya de Jong
Mirthe de Jager
Rosanna Heeringa
Lois Bootsma
Eva Westerman
Lieke Nooitgedagt
Dagmar de Ruiter

Delen

Laatste nieuws

Lees meer