Voorlopige teamindelingen seizoen 2021-2022

Nieuws

Het was een bijzonder seizoen, voor alle leden, vrijwilligers, trainers en ook de TC’s. Maar ondanks dit zijn we er toch in geslaagd om tot een goede voorlopige teamindeling voor het komend seizoen te komen. Deze voorlopige teamindeling vind je bij de nieuwsberichten. De komende periode en ook aan het begin van het nieuwe seizoen kunnen daar nog wijzigingen in komen. Dit jaar mogelijk nog wat meer dan andere jaren en dat heeft natuurlijk alles te maken met het afgelopen coronajaar.

Voor de TC’s is het lastig om een goed actueel beeld te vormen van alle leden. Daarom zie je in de voorlopige indeling dan ook sommige teams nog gecombineerd staan. Daar worden nog selectietrainingen voor bepaalde posities voor gehouden de komende periode en aan het begin van het nieuwe seizoen. Hou de website dan ook goed in de gaten voor wijzigingen in de teamindeling. We noemen een aantal voorbeelden van selecties die nog plaats moeten vinden:

  • C1/C2 (instroom uit CMV), daarom teams in combi opgenomen
  • Spelverdelers D2/D3/D4
  • Diverse posities D5/D6, daarom teams nu in combi opgenomen

Daarnaast kunnen er nog nieuwe aanmeldingen komen of opzeggingen waardoor de indeling nog verandert.

Kortom:

  • Diverse posities in diverse teams zijn nog niet definitief in verband met nog te houden selectietrainingen. Informatie hierover krijg je via je trainer/TC-lid (zie ook de email van 19 mei n.a.v. de recente versoepelingen vanuit de overheid);
  • Er trainen wellicht nog spelers/speelsters mee, sommige teams zijn nog niet helemaal compleet en een aantal speelsters heeft nog niet definitief toegezegd. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen komen in de teamindeling. Dat betekent dat de definitieve indeling pas bij de start van het seizoen bekend kan worden gemaakt;
  • De TC heeft op basis van eigen kennis en ervaring, input en gesprekken met o.a. trainers en coaches deze indeling gemaakt, rekening houdend met de opleiding/topsportlijn en de breedtesportlijn van de vereniging, niveau, in te vullen posities en individuele wensen waar mogelijk. Vanuit dit beleidskader zijn we gaan werken en is deze indeling tot stand gekomen.

Links naar de voorlopige indelingen
Dames
Heren/Jongens
Meisjes
CMV

Eventuele vragen
Mocht je vragen hebben over deze voorlopige indeling, stuur dan een mail aan de betreffende TC.:
TC heren/jongens – tc.heren@vcsneek.nl
TC dames – tc.dames@vcsneek.nl
TC meisjes – tc.meisjes@vcsneek.nl
TC cmv – cmv@vcsneek.nl

Uiteraard hopen we dat eenieder zich kan vinden in het team waarin hij/zij wordt geplaatst. Wij hopen dat we in het komend seizoen weer ‘normaal’ kunnen volleyballen en elkaar weer zien in de sporthal!

TC CMV, TC Jeugd, TC Heren en TC Dames

Delen

Snel naar

Delen

Laatste nieuws

Lees meer